"Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti."

Jste na stránkách Ekologického centra Meluzína - Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620


Hot, hot, hot - Akce EC Meluzína RCAB


Karlovarský kraj v roce 2016 podpořil naše projekty:

Podpora populace užovky stromové

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Oprava terénního zařízení pro environmentální osvětu v botanické zahradě v Dalovicích

Ošetření aleje starých ovocných odrůd v Boru

Děkujeme za laskavou podporu lokálním projektům zaměřeným na globální témata.


Ústecký kraj v roce 2016 podpořil náš projekt:

Ukázková alej Hlupice - dovybavení, údržba a rozšíření.

Děkujeme za podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří - tradiční oblasti jejich pěstování.


Chtělo by se napsat Závěrečná zpráva

Vážení příznivci starých odrůd,

5.5. 2016 proběhla na ÚKZUZ technická schůzka k finalizaci seznamu odrůd s úředně uznaným popisem. Během ní se podařilo dořešit řadu drobných nesrovnalostí týkajících se jednotlivých odrůd zařazených do seznamu. Otázky které nebylo možné řešit na místě byly definovány do zápisu a postupně řešeny během následujících třech týdnů.

25.5.2016 byl na MZe odeslán z ÚKZÚZ definitivní návrh doprovodné vyhlášky k novelizaci zákona č. 219/2003.

Domnívám se, že v tomto seznamu (vyhláška bude v podstatě seznamem několika set odrůd, které budou odrůdami s úředně uznaným popisem) se ocitlo maximum odrůd, které tam mohly být za daného stavu jejich poznání a v intencích daných legislativou Evropských společenství, zařazeny.

Podrobnější přehled o financování a výsledku mnohaměsíčního úsilí je uveden v tomto souboru: RCAB1602_UUPO_final.pdf

Děkuji všem, kteří přispěli k řešení tohoto problému.

Martin Lípa


Přání všeho hezkého v roce 2016

přeji všem hodně pohody a životní radosti v roce 2016

Pro všechny příznivce starých odrůd je zde ke stažení hrušňový kalendář pro rok 2016: Kalendar-2016-H_151207.pdf 

Přejeme také samé hezké zápisy do toho kalendáře. aby jste si mohli za pár let nad ním říct: 2016 - to byl dobrý rok. V sekci Ochrana přírody, v záložce: Udržované lokality, naleznete závěrečnou zprávu o dalším budování sbírky luční květeny Karlovarského kraje v botanické zahradě v Dalovicích.


V sekci Pozemkový spolek, v záložce: Akce PSM, naleznete závěrečnou zprávu projektu: Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2013. Jsou zde umístěny i závěrečné zprávy z projektů realizovaných na lokalitách členů našeho pozemkového spolku.


Sekce Ekologická výchova
- záložka: Poradenství pro environmentální výchovu - zde je umístěno krátké povídání k databázi květeny karlovarského kraje včetně vstupu na stránky: www.kvetena.info/

 

Jak se daří českým a moravským hrušním po 100 letech?

11.8.2012 jsme odstartovali dotazníkovou akci pro širokou veřejnost. Potrvá minimálně tak dlouho, dokud nás to bude bavit. Zveme ke spolupráci všechny příznivce hrušní. Chcete-li se dozvědět více klikněte zde.

Pro všechny milovníky hrušní jsme připravili skenované popisy odrůd sepsané pány Františkem Suchým a Janem Říhou. Chcete-li si je stáhnout klikněte zde.

Doufáme, že to bude dobrá pomůcka pro všechny, kteří by nám chtěli pomoci se sestavením záchranného sortimentu odrůd hrušní.


V sekci Novinky naleznete pozvánky na akce z jiných soudků a sudů.

Další podrobnosti o akcích v sekci Novinky nebo Vzpomínky  (podle aktuálního data)


 
TOPlist