"Někdy se stane, že i pravda zvítězí. Ale ani potom nebývá důvod k radosti."

Jste na stránkách Ekologického centra Meluzína - Regionálního centra Asociace Brontosaura.

Přejeme, aby Vám tu bylo dobře.

Kontakty: ec.meluzina@volny.cz, +420777086620


Hot, hot, hot - Akce EC Meluzína RCAB


Karlovarský kraj v roce 2017 podpořil naše projekty:

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska.

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin.

Archiv starých odrůd hrušní.

Děkujeme za laskavou podporu přímé ochraně našeho prostředí i environmentální osvětě obyvatel Karlovarského kraje.


Ústecký kraj v roce 2017 podpořil náš projekt:

Genofondová alej starých odrůd hrušní - péče o lokalitu a podpora biodiversity.

Děkujeme za podporu záchrany velkých ovocných stromů v Českém středohoří.Začal rok 2017

přejeme vám aby jste po celý rok byli se svými kamarády, spolupracovníky, partnery, dětmi, rodiči a vůbec všemi dobrými lidmi na jednom konci společně taženého provazu.


V sekci Pozemkový spolek záložka Akce PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Rozvoj pozemkového spolkuMeluzína v roce 2016

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče o Dalovické tůně v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Záchrana lučních sadů v Pozemkovém spolku Meluzína

V sekci Pozemkový spolek záložka Členové PSM byla zveřejněna zpráva o projektu: Péče Pozemkového spolku Meluzína o genofondový sad na Chotobuzi v Průhonicích

V sekci Ovostránka záložka: Mapování archivních odrůd byla zveřejněna zpráva  o projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

V sekci Ovostránka záložka Databáze Archivní odrůdy byla zveřejněna zpráva o projektu: Výběrová databáze genofondových ploch

Zároveň byl v této sekci umístěn:

Vstup do výběrové databáze: Archiv starých odrůd ovocných stromů

Vstup do výběrové databáze: Genofondové plochy starých odrůd ovocných stromů

V sekci Ochrana přírody záložka Poradenství OP byla zveřejněna zpráva o projektu: Podpora užovky stromové v roce 2016

V sekci Ochrana přírody záložka: Udržované lokality byly zveřejněny dvě závěrečné zprávy projektů v botanické zahradě v Dalovicích. První popisuje realizaci projektu Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin zaměřeného na budování sbírky lučních rostlin Karlovarského kraje. Druhý projekt se jmenoval: Oprava terénního zařízení pro environmentální osvětu v botanické zahradě v DalovicíchDalší podrobnosti o akcích v sekci Novinky nebo Vzpomínky  (podle aktuálního data)


 
TOPlist