Hukoty speciál


  Hledat

Hukoty speciál

Druhově pestré louky
Dozvíte se, jak se dá louka obnovit, založit i udržovat.


Škola pro TUŽ 
Další Hukot speciál vás seznámí s aktivitami kampaně "Škola pro trvale udržitelný život". Najdete v něm náměty na jednoduché aktivity, které se dají dělat se studenty a tím je vychovávat k odpovědnému chování. Jednotlivé aktivity představují sami studenti pomocí fotografií a krátkých článků.


Projekt: Staré ovocné odrůdy

V roce 2003 jsme vydali v rámci tohoto projektu další HUkot speciál. Tentokrát do něj přispěli i autoři mimo členskoou základnu EC Meluzína RCAB.

Projekt: Alter Obstsorten

Projekt Staré ovocné odrůdy byl přeshraniční a tak jsme vydali i německou verzi tohoto čísla Hukotu.

Oživení místních odrůd ovoce
Záchrana starých krajových odrůd ovocných stromů. Najdete zde především výsledky mapování v Karlovarském kraji a praktická opatření pro udržení genofondu.

Hukot shrnuje naše zkušennosti z prvních let práce na záchraně archivních odrůd.


Černé smetí
Pro zajímavost je tu umístěn i jeden z nejstarších speciálů, který popisuje jak studenti Dalovické zemědělské školy zlikvidovali černou skládku a revitalizovali danou lokalitu.

 

 
TOPlist