Historie organizace

 

Jak se to všechno seběhlo? Pokusím se o takový krátký životopis s komentářem, aby i ti, co méně pamatují, byli v obraze.

Bohužel den početí našeho dítka není přesně znám. Zato první porodní bolesti jsou přesně zaznamenány. 17. června 1994 bylo Koordinačním centrem Asociace Brontosaura zřízeno Regionální centrum Asociace Brontosaura v Dalovicích (okres Karlovy Vary). Po mnoha diskuzích a téměř hádkách bylo pokřtěno na Ekologické Centrum Meluzína. Tímto začalo centrum existovat pro určitou skupinu lidí. Většina úředníků a oficiálních míst však začala brát dítko vážně až po přidělení IČO (identifikační číslo organizace). To se stalo přesně 11. července 1994. Porod trval téměř měsíc. Nám to však nevadí, alespoň můžeme slavit narozeniny delší dobu.

Těsně po porodu bylo nutné o dítě starostlivě pečovat, aby neonemocnělo nějakými zákeřnými nemocemi. Povedlo se a brzy se začalo učit a vyvádět první „skopičiny“. Dělalo víkendové pobyty v přírodě, zájezdy na ekologicky hospodařící farmy, semináře pro věřejnost, letní exkurze, výstavy a spoustu jiných věcí.

Postupem času začalo svou aktivitu směřovat do 3 hlavních oblastí - ekologická výchova, ochrana přírody a ekologické informace. V tomto zaměření zůstává dodnes. Troufá si stále na větší a složitější problémy. Například vybudovalo v okolí SZeŠ Dalovice „Stezku k přírodě“. (Naučná stezka pro žáky škol, ale i veřejnost.) Začalo dokonce psát o sobě, svých akcích a spolupracovnících ve svém časopise. Takže Meluzína začala vydávat Hukot.

V roce 2001 (asi to byla už puberta), ekocentrum opustilo své rodné hnízdo v Dalovicích a začalo se zabydlovat na novém místě. Usídlilo se na v areálu Střední zahradnické a zemědělské školy Antonína Emanuela Komerse v Děčíně Libverdě. Na tomto místě sídlí dodnes a věnuje se dále své činnosti. Například se ve spolupráci se studenty stará o genofondový sad starých ovocných odrůd ovoce. Poskytuje informace občanům v oblasti ochrany přírody nebo zemědělcům pomáhá komunikovat se státními orgány.

I v Děčíně pomohlo vylepšit areál pro ekologickou výchovu žáků ze základních škol, který v současné době provozuje Stanice mladých přírodovědců. Je toho hodně, co už vyzkoušelo, a doufáme, že toho ještě více zkusí. Naštěstí jsou všechny jeho aktivity úhledně zaznamenány ve Výročních zprávách, které jsou samozřejmě k dispozici všem zájemcům. Rád bych mu popřál hodně zdraví a nápadů alespoň do další třináctiletky a lépe ještě dál.
                                                                                                    za redakci 
                                                                                                    Radoslav Bartůněk

 
TOPlist