Naše činnost

 

Udržujeme chráněná území.
Poskytujeme poradenství veřejnosti i odborníkům.

Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace Brontosaura je oblastní pobočkou celostátní Asociace Brontosaura. Toto občanské sdružení pracuje v oblasti ochrany životního prostředí a přírody.
Činnost centra je financována z grantů nestátních nadací, z příspěvků samosprávy, darů soukromých i právnických osob a z výnosů vlastní práce. Naše projekty realizujeme na území NUTS II Severozápad, t.j. v Karlovarském a Ústeckém kraji. Chtěli bychom směrovat ekonomický rozvoj této oblasti blíže k trvale udržitelnému rozvoji tak, aby severozápad Čech ztrácel pověst regionu s nejvíce postiženým životním prostředím. 
Napomáháme šíření technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí a pomáhají rozvoji regionální ekonomiky. Z našeho pohledu to jsou například ekologické zemědělství a lesnictví, pěstování energetických rostlin nebo agroturistika.

V současné době se konkrétně věnujeme oživení místních ovocných odrůd a vysokokmenných ovocných stromů, dále se snažíme zachovávat a obnovovat druhově pestrá luční společenstva. Zakládáme plochy, na nichž jsou pěstovány zdroje pro další šíření těchto rostlin do krajiny, poskytujeme poradenskou činnost a provádíme práce na obnovu sadů a luk.
Mimo těchto dvou základních a dlouhodobých programů provádíme údržbu chráněných území. Nejčastěji se jedná o vyřezávání náletových dřevin a sečení zanedbaných luk. Vyrábíme a rozmisťujeme úkryty pro drobné živočichy (ptáky, plazy, čmeláky a jiné bezobratlé).

Do všech těchto akcí zapojujeme mladé lidi - středoškoláky i vysokoškoláky. Snažíme se uvolnit jejich tvůrčí potenciál a prakticky je inspirovat k lepší péči o životní prostředí.

Jako každá správná organizace čas od času sepíšeme nějakou tu výroční zprávu a na následujících odkazech si je milovníci historie mohou stáhnout. Přejeme příjemné počtení: 

Vyrocni_zprava_ECM_2013.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2012.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2011.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2010.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2009.pdf

Vyrocni_zprava_ECM_2008.pdf

Výroční_zpráva_ECM_2007.pdf

Výroční_zpráva_ECM_2006.pdf

Na závěr si dovolujeme nabídnout pohled na Meluzínu jinýma očima: Krušné hory tak trochu jinak


 
TOPlist