Spolupracující organizace a příznivci

 

DÁRCE
Evropská unie a státní rozpočet prostřednictvím Operační program rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4.2. Specifické vzdělání.

DALŠÍ PARTNEŘI
Středisko ekologické výchovy SEVER

Ekologickavychova.cz
Educhem - Zodpovědná osoba: Ing. Ivana Poláčková tel: 739 203 212 Střední školy Educhem,a.s., Meziboří
ZO ČSOP Tilia -
Zodpovědná osoba: Ing. Jana Ličková tel: 724 238 410 Český svaz ochránců přírody TILIA, Ústí nad Labem
Ekodomov - Zodpovědná osoba: Paeddr. Jan Eichler tel: 724 101 150 EKODOMOV, o.s. , Praha

UJEP FŽP - Zodpovědná osoba: Tomáš Hodek tel: 603 425 958 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně- Fakulta životního prostředí,Ústí nad Labem

Zoopark Chomutov - Zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Zahálka CSc. Tel: 475 284 132 Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Zodpovědná osoba: Jaroslav Hamerský Tel: 603 703 963

DĚKUJEME!!!

 
TOPlist