EV programy Dalovice

Školní zahrada Střední zemědělské školy v Dalovicích

Základní informace o této zahradě naleznete v této prezentaci: ECM_KVK_EV_1_základ_BZ (1).ppt

Malá ochutnávka z hostiny lučních rostlin nachystána v této prezentaci: ECM_KVK_EV_2_lucni_BZ (2).ppt

V zahradě je přichystána i kolekce zemědělských plodin. Zrniny Vím přiblíží tato prezentace: ECM_KVK_EV_3_polní_BZ.ppt


Stezka k přírodě

V roce 1998 byla v zahradě otevřena Stezka k přírodě. Jedná se o netradiční naučnou stezku, která využívá zázemí zahrady. Přiblížuje návštěvníkům běžnou ale přesto podivuhodnou přírodu kolem nás. Jednotlivé zastávky na Stezce k přírodě přibližuje tato prezentace ke stažení: BZ-stanoviste.pps

Závěrečnou zprávu o projektu na obnovu vybavení Stezky k přírodě v roce 2011 naleznete zde: KVK11EV_tab_BZ_ZZ_796_w.pdf

Každé ze stanovišť je vybaveno tabulí. Pár základních informací, obrázky a drobné úkoly, které lze na stanovišti provádět. Okolí tabule je vybaveno různými předměty k praktickým pokusům nebo pozorováním.


9. Stanoviště - Plán botanické zahrady

Tabuli nalezneme u vchodu do zahrady.

Mimo základní orientace ve sbírkách zahrady vysvětluje, jaké informace naleznete na popiskách jednotlivých rostlin ve sbírce bylin a okrasných dřevin. Čísly 1-9 jsou pak označena stanoviště osazená následujícími tabulemi Stezky k přírodě.


1. Stanoviště - Poznáváme byliny

Přehledně uspořádaný systém vyšších rostlin s příklady důležitých čeledí. Zástupce druhů naleznete ve sbírkách pár metrů opodál.


2. Stanoviště - Rostliny zvenčí

Pestík nebo blizna, kdopak se v tom vyzná...

Morfologie rostlin s příklady mnohotvárnosti orgánů rostlin nadzemních i podzemních. Stejně jako ostatní tabule obsahuje i tato pár úkolů pro hravé návštěvníky zahrady.


3. Stanoviště - Motýli

Od dubna do října navštěvují motýli zahradu. Vezměte si z nich příklad a choďte také. Nechte se okouzlit jejich krásou, fotografujte je a obrázky nám zašlete. Odměna Vás nemine.

Množství kvetoucích rostlin od časného jara do podzimu poskytuje příležitosti pro krásná setkání nejen s motýli.


4. Stanoviště - Rostliny zevnitř

Ano ovšem, když zahrada tak především rostliny. Jsou krásné, voní, dávají nám potraviny i léky, škodí ..... Ale jak to všechno dokážou?

Opravdový prazáklad fyziologie rostlin - jak to funguje uvnitř - hardware i software.

Něco málo úkolů, které zvládnete i v laboratoři zvané zahrada.

A pro zvláště hloubavé duchy jsou sbírkové rostliny vybaveny dosti rozsáhlými popiskami:


5. Stanoviště - Jaké bude počasí

Počasí je vděčný námět pro ekologickou výchovu. Ovlivňuje život opravdu každého a stále je nějaké. Zatím co motýli někdy létají a jindy ne, počasí pořád je. A pořád je nějaké jiné než bylo. To je na něm asi nejzajímavější.

Meteorologem snadno a rychle. Po prostudování této tabule vypustíte rosničky zpět do rybníka a již nikdy nezmoknete. No nebude-li pršet.


6. Stanoviště - Drobní živočichové

Zahrada se přímo hemží drobným životem, tak proč se s ním trochu neseznámit.

Něco málo systému, abychom pavouky necpali mezi hmyz. Pavouci jsou na to velmi hákliví a učitelé biologie také.


7. Stanoviště - Rostliny naši přátelé

S některými rostlinami kamarádíme již mnoho tisíc let, jiné jsme vzali do party před nedávnem.

Tabule je umístěna u záhonů s kolekcí asi 30-40 zemědělských plodin. Tyto rostliny nás živí, šatí dávají nám energii a mnoho užitečných látek pro pohodlný život. Ale kdo je dnes vlastně pozná?


8. Stanoviště - Společenstvo stojatých vod

Tabuli nalezneme u hlavního jezírka nedaleko vchodu do zahrady.

Hlavním motivem je průřez vodní nádrží a znázornění různých prostředí uvnitř stojatých vod. V detailech jsou vyobrazeny rostliny a živočichové vázaní na tato prostředí.

Příležitostí pro přímá setkání s přírodou je více než dost...

Děkujeme žabákovi Frantovi za spolupráci při vývoji tohoto ekovýchovného stanoviště.

Přijďte a projděte Stezkou k přírodě.

 
TOPlist