Možnosti spolupráce


Jste-li (ne)obyčejný člověk
Můžete se zapojit přímo do naší práce. Pojeďte s námi na některou akci. Pomůžete nám s údržbou nějaké lokality - posečeme louku, prořežeme starý zanedbaný sad, vyrobíme úkryty pro živočichy...

Jste-li vlastník pozemku nebo zastupujete nějakou organizaci
Vlastníci pozemků mohou přemýšlet o členství v našem pozemkovém spolku, poradit se s odborníky jak se o svůj majetek co nejlépe a co nejúsporněji starat.
Organizace či instituce, které by s námi mohly spojit síly nechť
kontaktují naše ekocentrum.

Co děláme v ochraně přírody zjistíte nejlépe v podsekci poradenství. pravidelně jednou za rok zde zveřejňujeme závěrečné zprávy z našich projektů. Přejeme hezké čtení.


Řada našich projektů spočívá v mapování výskytu nebo situace živočichů i rostlin. Rádi spolupracujeme s místními znalci nebo místními úřady. Práce do šuplíku nemá cenu a pokud můžeme spolupracovat s konkrétními lidmi, kteří využijí naše výsledky, je to vždy lepší.

Od roku 2004 užíváme poměrně kvalitní terénní přístroj pro měření polohy mapovaných objektů technologií GPS.

Od roku 2006 vlastníme geografický informační systém MISYS, který nám umožňuje přesnou lokalizaci nálezů a snadné sdílení dat s odbory životního prostředí.

Rádi si vyměníme zkušenosti s dalšími experimentátory - víc hlav víc ví.


 

Udržujeme také několik líbezných lokalit v jejich přírodním chátrání. A jak vidíte velmi nás to baví.

 
TOPlist