Poradenství v ochraně přírody

Poradenství v ochraně přírody poskytované EC Meluzína

 V rámci našeho poradenství se snažíme napomoci nekonfliktnímu soužití volně žijících druhů s lidskými obyvateli krajiny. Tam kde zjistíme že aktivní pomoc není dosažitelná usilujeme alespoň o dosažení příměří mezi oběma stranami.

Naše zásady lze shrnout takto:

1. Každý kus krajiny je originálem a vyžaduje originální řešení.

2. Tam kde je dobrá vůle, je prostor pro velké a rozsáhlá řešení.

3. Všude je prostor alespoň pro malá řešení

Jako příklad naší činnosti si zde můžete stáhnout prezentaci k akreditačnímu projektu pro obhajobu poradenské akreditace Ministerstva zemědělství České republiky - obor Tvorba a ochrana krajiny.Prezentace je kompilací reálných činností, které se ve skutečnosti staly na různých místech v časovém období1999 - 2007.


Květena Karlovarska

Poradenský projekt EC Meluzína RCAB pro všechny, kdo se chtějí nebo musí zaobírat rostlinami.

Na tomto prokliku naleznete přímý vstup do výběrové databáze rostlin karlovarska:

Květena Karlovarska

Tento proklik vás zavede na doprovodné stránky, odkud vede rozcestník i k okrasným a ovocným dřevinám.

http://www.kvetena.info/kvetena


užovka stromová Elaphe longissimus novější názvem Zamenis longissimus

 

Tento druh zvlášt chráněného živočicha je stálým předmětem naší činnosti již od 90. let 20. století. Opatření na jeho podporu zahrnují drobnou každoroční údržbu lokalit i větší úpravy potenciálně vhodných stanovišť především na okraji známého areálu rozšíření v Poohří.

Ochrana druhu je řešena i pomocí Pozemkového spolku Meluzína. Většina lokalit, kde provádíme svou činnost, je pokryta dobrovolnými dohodami s vlastníky.

Výrazným pokrokem bylo zpracování záchranného programu tohoto druhu.

Stránky věnované  záchrannému programu užovky stromové.

Odborná studie věnovaná problematice ochrany užovky stromové Zamenis longissimus byla zpracována naším ekologickým centrem, jako součást tohoto záchranného programu. Studie je ke stažení zde: OS_Zamenis_final_w.pdf Studie byla zpracována ve spolupráci s občanským sdružením Zamenis, které dlouhodobě usiluje o účinou ochranu toho zajímavého druhu. Více podrobností o jejich práci naleznete na jejich stránkách: http://zamenis.wgz.cz/

Naše činnost je možná i díky laskavé a pravidelné  podpoře Karlovarského kraje. Příspěvky z grantového programu určeného na podporu biodiversity nám umožňují především detailní péči o příslušná stanoviště a dlouhodobější monitoring populací. Pravidelné uvolňování malých částek na tyto činnosti ma pro ochranu druhu stejný význam, jako velké a časově omezené projekty. Závěrečné zprávy za jednotlivé roky jsou ke stažení na níže uvedených odkazech.

Podpora populace užovky stromové v roce 2016: KVK16_hadi_ZZ_00594_2016-00_www.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2014: KVK14_hadi_ZZ_01111_2014-00-www.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2013: KVK13_hadi_ZZ-00667_2013-00-www.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2012: KVK12_hadi_ZZ_www.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2011: KVK11_hadi_ZZ_790_w.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2010: KVK10_hadi_ZZ_703_w.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2009: KVK09_hadi_ZZ_D771_w.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2008: KVK08_hadi_659_ZZ_w.pdf

Podpora populace užovky stromové v roce 2007

Závěrečná zpráva         Fotodokumentace


rorýs obecný - Apus apus

V naší environmentální poradně jsme řešili zajímavý případ - podporu ohrožených rorýsů obecných v městském prostředí. Případ jsme sledovali od záměru až po realizaci a zde naleznete něco rad jak pomoci našim spolubydlícím ve městě:

 Rorýs a jeho budky_www.ppt

*autorsky zpracovaný příspěvek v rámci projektu: "Environmentální poradenství v České republice v roce 2008". Projekt je uskutečněn za laskavé podpory Ministerstva životního prostředí České republiky.


Netopýr a jeho svět

Nejenom rorýs obecný žije s člověkem ve městech vesnicích a na samotách. Též netopýr přerozmanitý tiše spí když člověk bdí a v době kdy konzumujeme hodnotnou televizní seriálovou řadu, Netopýr vyráží na lov.

Více naleznete zde: Netopýr_w.ppt


chřástal polní - Crex crex

Již několik let se zabýváme mapováním chřástalů v Karlovarském kraji. Poprosil jsem Majkla, aby tento druh poněkud přiblížil široké veřejnosti za pomoci prezentace opatřené obrázky a komentářem. Vzniklo nejenom velmi hezké dílo ale i mezník v rozvoji tohoto žánru. Neodolal jsem a publikuji na tomto místě v plném znění Majklův komentář plný umělecké pokory, něhy a porozumění citlivé divákově duši. Samotnou prezentaci spusťte oranžovým odkazem na konci modré statě v uvozovkách:

"Nazdar.Vypotil jsem opravdu odvážné powerpointové dílo. Je možné, že se stanemezníkem na poli prezentací. Raději tedy nejprve čtěte doprovodný text,a nahlížejte prosím na prezentaci poučeným okem:Při pohledu na první slajd je zřejmé, že na začátku byla jakási grafickápředstava... Ta však hned na druhém slajdu ostře a bez varování přecházído inovativního úsporného designu, který jsem marketingově nazval"FocusOn". Jeho prioritou je ponechat na slajdu co nejméně informací asoustředit pozornost posluchače či čtenáře na malou plošku doprostředslajdu a usnadnit mu tak zápis do paměti...Autor odvážně uplatňuje mnoho prohřešků proti zkostnatělým grafickýmzvykům - například úvodní slajd nekoresponduje se zbytkem, každý slajdmá jinou teplotu barev, atd. nemluvě o neautorizovaném použití fotek...Tento ojedinělý kousek je odrazem autorova stálého mládí a chuti doživota až do smrti. Zvláště poslední slajd s rebelským černým okrajemfotky samce v toku přímo vybízí k demonstraci za práva žen volit sivedoucího své samoobsluhy.Prostě mě nic lepšího nenapadlo, fakt nějak to nešlo...Tuto prezentaci naleznete zde: Chrastal - Meluzina_kompr.ppt

*Majklovy stránky pro všechny milovnice  - www.MN.ic.cz

V roce 2009 jsme dokončili pět let sledování lokalit a tak nastal čas shrnutí výsledků:

KVK09_chrastal_Crex-publikace_w.pdf

doplňkové informace k mapování v roce 2009 zde:

KVK09_chřástal_ZZ_D772_w.pdf

dále jsou zde závěrečné zprávy o mapování v jednotlivých letech

Chřástal polní (Crex crex) v Karlovarském kraji 2008Projekt mapování a odhadu velikosti populace chřástala pokračoval již třetím rokem. Hlavním cílem je poskytnout potřebné informace pro ovlivnění zemědělské činnosti v krajině.

Kompletní zprávu pro Krajský úřad Karlovarského kraje naleznete ve dvou přiložených souborech. To je zde: KVK08_chrastal_661_ZZ_w.pdf a  zde: Crex-08-Karlovarsko_w.pdf

Chřástal polní (Crex crex) v Karlovarském kraji 2007Zjistit aktuální velikost populace a distribuci hnízdících párů chřástala polního v některých územích Karlovarského kraje, event. doporučit opatření, jež by mohly jeho stav v území stabilizovat nebo zvýšit.Závěrečná zpráva s fotodokumentací


bramborníček hnědý - Saxicola rubetra

Je velmi sympatický - do ničeho nekecá, o politiku se nestará

Mapování bramborníčka hnědého v roce 2008

Podařilo se nám vyštrachat staré údaje o výskytu bramborníčka v první polovině devadesátých let na hřebenech Krušných hor. Vypravili jsme se několikrát do těchto odlehlých končin a zjišťovali jak se vede bramborníčkům po 15 letech. Výsledky byly krajně překvapivé a naleznete je zde: BIOD0803_ptaci_ZZ_w.pdf

Mapování bramborníčka hnědého v roce 2009

V roce 2009 jsme se chtěli přesvědčit zda náš dojem z roku 2008 byl správný či nikoliv. No a taky jsme se zajímali o to, jak jsou na tom sousedé - chřástal, křepelka a ťuhýci. Závěrečná zpráva je zde: BIOD_ptaci_0901_ZZ_w.pdf


Prstnatec májový - Dactylorhiza majalis

Mapování prstnatce májového

1. Získat aktuální informace o výskytu prstnatce májového v zájmovém území2. Prostřednictvím AOPK Karlovy Vary a odboru životního prostředí Městského úřadu Ostrov poskytnout tyto údaje místním zemědělcům3. Na základě získaných informací provést potřebná opatření v technologických postupech při ošetřování vlhčích luk v přírodním parku

Závěrečnou zprávu naleznete zde: BIOD0805_prstnatec_ZZ_w.pdf   

Další území se nám podařilo v roce 2008 prozkoumat díky grantu Karlovarského kraje. Výsledky jsou v této zprávě: KVK08_prstnatec_D660_ZZ_w.pdf

 
TOPlist