Poradenství Ovostránky

Databáze vlastností starých odrůd hrušní, jabloní, třešní a višní - vstup pod tímto odkazem:
Pro jaké skupiny lidí je databáze Archivní odrůdy určena?
1. Chataři, chalupáři, zahrádkáři
2. Zemědělci a lesníci
3. Ochránci přírody
4. Architekti, projektanti, zahradnické firmy
5. Školkaři, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat množením starých odrůd
6. Úředníci na odborech životního prostředí
7. Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol

Předpokládáme, že uživatel databáze Archivní odrůdy není profesionální pomolog. Úměrně tomu jsou texty zjednodušeny oproti odborné a vědecké literatuře.

V současné době naleznete v databázi Archivní odrůdy dohromady celkem 128 odrůd hrušní, jabloní, třešní a višní.

Staré odrůdy jabloní v databázi Archivní odrůdy (v závorce kurzívou uvedeno synonymum):

Albrechtovo, Astrachán bílý (Ječné, Žitnavka), Bernské růžové, Bismarkovo, Bláhova oranžová reneta (Bláhovo oranžové), Blenheimská reneta, Boikovo, Boikovo obrovské, Boskoopské, Breuhanovo, Broskvové letní (Hedvábné červené letní), Croncelské, Červené tvrdé, Čistecké lahůdkové, Elise Rathke - převislá jabloň, Gascoyneho šarlatové (Gascoigneho šarlatové), Gdánský hranáč, Gloria Mundi (Sláva světa), Grahamovo, Granátka, Grávštýnské, Grávštýnské červené, Hájkova muškátová reneta, Hammersteinovo, Harbertova reneta, Hauptmanovo, Hedvábné červené letní (Broskvové letní), Hedvábné pozděkvěté,
Herrenhutské    (Ochranovské), Charlamowski (Borovinka), Jadernička moravská, James Grieve, Jeptiška (Železné), Jonathan,
Kalvil červený podzimní, Kanadská reneta (Kmínová reneta), Kasselská reneta, Kardinál žíhaný (Šálové), Landsberská reneta,
Lebelovo, Letní sládě - vlastní pracovní název, Malinové holovouské, Malinové hornokrajské, Malinové podzimní, Matčino (Nonnetit), Míšeňské, Nathusiovo (Holubí), Ontario, Panenské české, Parména zlatá, Průsvitné (Průsvitné žluté), Punčové   (Hedvábče), Reneta Pomphelia, Ribstonské, Řehtáč soudkovitý, Signe Tilisch, Smiřické  vzácné, Solivarské ušlechtilé,
Strýmka, Sudetská reneta, Vejlímek červený (Štětínské), Viktorie raná, Vilémovo, Watervlietské mramorované, Wealthy, Zvonkové  


Staré odrůdy hrušní v databázi Archivní odrůdy (v závorce kurzívou uvedeno sysnonymum):

Avranšská (Hruška Avranžská), Boscova (Boscova lahvice, Boskova láhvice), Clappova (Máslovka Klappova, Hruška Klapova americká), Dielova  (Dielova máslovka, Máslovka Dielova, Máslovka Poděbradská), Dvorní  (Dvorní máslovka), Eliška  (Vévodkyně Eliška), Giffardova, Hájenka  (Máslovka lesní Dřevobarevná), Hardyho  (Hardyho máslovka, Gellertova máslovka), Holenická  (Talašova), Charneuská, Jakubka česká, Kačenka  (vlastní název), Koporečka  (Máslovka koprčská, Máslovka Lieglova), Kozačka štutgartská, Krvavka velká, Křivice, Lucasova (Lucasova máslovka), Madame Verté, Magdalenka (Madlenka, Citronka, Pražka),
Máslovka římská, Merodova, Muškatelka šedá, Muškatelka turecká  (Muškatelka letní, Zbuzanka), Nagevicova (Piksálka, Banketka), Pařížanka (Comtesse de Paris), Pastornice, Předobrá, Pstružka, Salisburyova, Šídlenka  (Štigelmarka), Sírová letní - vlastní pracovní název, Solanka, Solnohradka (Salcbulrka), Špinka  (Hruška šedá letní, Šedivka), Williamsova  (Čáslavka Williamsova, Williamova čáslavka), Windsorská (Madamka), Zelinka chlumecká     

Staré odrůdy třešní

Baltavarská, Černá špička, Dönisenova, Doupovská černá, Droganova, Gemersdorfská, Hedelfingenská, Karešova, Kaštanka (syn. Early Rivers),  Kordia, Ladeho pozdní, Lauermanova (syn. Napoleonova),  Lyonská (syn. Jaboulayova), Pivovka, Schneiderova (syn.Thurn Taxis),  Taixmen, Troprichterova,  Velká černá chrupka

Staré odrůdy višní

Amarelka královská (Amrhele), Bruselská, Köröšská, Královna Hortenzie, Sladkovišeň raná (Májovka), Vackova

 

Více informací k databázi Archivní odrůdy naleznete v samostatné podsekci Databáze: Archivní odrůdyBudoucnost smíšených ovocných luk v česko - saském pohraničí

Seminář s tímto názvem a s tímto programem: Programm-2010-09-16.pdf proběhl 16.9. 2010 na zemědělské škole A.E. Komerse v Děčíně Libverdě.

Účastníky semináře uvítal Ing. Libor Kunte PhD. - ředitel zemědělské školy.


V části věnované referátům zazněly celkem 4 zajímavé příspěvky v následujícím pořadí.

1. Přehled činnosti místní ochranářské skupiny poraganizace BUND: Vortrag Decin 2010_w_Bund_100916.pps

2. Referát o vzniku vysokokmenného ovocného stromku ve školkách školního statku zemědělské školy Děčín - Libverda: Prezentace ovoce_Libverda_w_100916.pps

3. Mimoprodukční význam ovocného vysokokmenu pro krajinu: Ovocné stromy_w_CHKO_LP_100916.pps

4. Přehled činnosti Ekologického centra Meluzína RCAB při záchraně místních odrůd ovocných stromů v letech 1997-2010: OMOO_1997_2010_w_EC_Meluzina_100916.pps


V odpoledních hodinách si účastníci prohlédli genofondovou plochu se sbírkou odrůd jabloní, hrušní, třešní a višní.V samém závěru semináře navštívili souběžně probíhající testaci pomologických vzorků starých odrůd.

Po celý seminář probíhala diskuse o další možné spolupráci.

 

A na závěr krátký zápis ze semináře ve formátu pdf: 10-09-16 workshop 1 DE_CZ.pdf
Malá ukázka naší praktické činnosti při ochraně starých odrůd

Následující prezentace představuje lokalitu Levín, ve které správa CHKO České Středohoří usiluje o zachování tradičních sadů. EC Meluzína RCAB zde provádí praktické zásahy a poradenskou činnost. V rámci ekologické výchovy se snažíme zapojovat i středoškolské a vysokoškolské studenty.

080928_Levin.ppt


Hrušky v propadlišti dějin

*zde jsou publikovány autorsky zpracované příspěvky v rámci projektu: "Environmentální poradenství v České republice v roce 2008". Poradenství uskutečňujeme za laskavé podpory Ministerstva životního prostředí České republiky.

V naší poradně tvořily dotazy na staré odrůdy velký podíl konzultací, které jsme v průběhu projektu poskytly. Rozhodli jsme se proto postupně zpřístupňovat naše informace. Zatím se jedná o  silně nepravidelný seriál o odrůdách, které mizí a  není to dobře. Doufáme, že se nám podaří přispět k tomu, aby každá odrůda nalezla svého zachránce.

První závdavek naleznete zde: Salisburyova.pdf

Další přišla na řadu: Avransska_w.pdf

Do třetice je tu: Koporecka_w.pdf

Velmi rádi zde uveřejníme i Vaše zkušenosti, vzpomínky, názory .... Pro zájemce je k dispozici náš telefon mailová nebo korespondenční adresa - vše naleznete v kontaktech.
Ovocné odrůdy pro Karlovarský kraj

*autorsky zpracovaný příspěvek v rámci projektu: "Environmentální poradenství v České republice v roce 2008"  za laskavé podpory Ministerstva životního prostředí České republiky.

Volba vhodné odrůdy je základ práce pěstitele ať drobného zahrádkáře či plantážníka. Výběr dobré odrůdy zaručí chutné ovoce, ušetří pěstitelovu kapsu i životní prostředí nás všech. Odolná odrůda ne vhodné podnoži se obejde bez podpůrných chemických látek, které nejsou nejlevnější a vždy představují riziko pro zdraví naše i dalších odbyvatel této planety.

Následující příspěvek berte také jako reakci na poměrně časté dotazy v naší poradenské praxi - jaké odrůdy jsou dostatečně odolné v méně vhodných oblastech pro pěstování ovoce.

Náš dlouholetý spolupracovník Ing. Václav Zikeš byl tak nesmírně laskav a poskytl nám k publikaci výsledky svého dlouholetého bádání v oblasti vhodnosti ovocných odrůd.

Na své zahradě již desítky let sleduje různé odrůdy a vede si cenné poznámky o jejich odolnosti běžným chorobám i klimatickým vlivům. Své zkušenosti sepsal do následujícího příspěvku a uvolnil jej k volnému stahování z internetu: Ovocne odrudy KVK.pdf

Zároveň vyzývá všechny zájemce o zdravé ovoce k diskusi nad jeho zkušenostmi.

Své příspěvky i názory můžete zasílat na naši e-mailovou adresu, nebo přímo na adresu: Ing. Václav Zikeš, Krušnohorská 14, Karlovy Vary 360 10.

Snímek zachycuje  pana Zikeše v plné akci.


Nákup ovocných stromků

Pro zájemce o sazenice ovocných stromů archivních odrůd máme kontakt na Ovocnářské středisko Školního statku Libverda. Zdejší školky se zabývají množením archivních odrůd zhruba od roku 2000. Sazenice jsou kvalitní a můžeme je doporučit. Používáme je pro vlastní výsadby od roku 2002.

V současné době se zde pravidelně množí následující odrůdy:

Jabloně: Albrechtovo, Bismarckovo, Boskoopské červené, Croncelské, Matčino (Nonetit), Ontario, panenské české, Parména zlatá zimní, Průsvitné letní, Strýmka, Zelenče rhodoislandské

Třešně: Droganova žlutá, Gemersdorferská, Hedelfingenská, Lyonská raná, Troprichterova, Velká černá chrupka, 

Višně: Amarelka královská, Královna Hortenzie, Španělská višeň

Hrušně: Pstružka, Špinka, Muškatelka turecka (Zbuzanka), Rolská červená, Solanka,

Po dohodě lze množit i další odrůdy.

Pokud budete mít vážný zájem o sazenice, objednejte si je nejlépe do konce března. Spoléhat na volný prodej je trochu riskantní, Na podzim je sice výběr velký ale stromky rchle mizí a na jaře již bývá vyprodáno.

Objednávky vyřizuje: Pavlína Eflerová: GSM 775 206 250, tel.412 524 497

e-mail: ovocneskolkylibverda@seznam.cz
 

 
TOPlist