Členové Pozemkového spolku Meluzína


Petr Horčík - Hlupice

V malé osadě Hlupice nedaleko Lovečkovic v Českém Středohoří zachraňujeme společně s vlastníkem pozemku a za podpory správy CHKO České středohoří i Ústeckého kraje ovocné výsadby ve volné krajině. Vysokokmeny i polokmeny jsou typickou součástí krajinného rázu tohoto malebného koutu České republiky. 

Původní stav lokality v roce 2013 nebyl příliš malebný.

Po několika letech usilovné práce :

Naše úsilí v roce 2014 shrnuje závěrečná zprava projektu dokončeného díky podpoře z programu Ochrana biodiversity administrovaného Českým svazem ochrany přírody: BIOD_OMOO_1404_ZZ_141435-www.pdf

V letech 2014 - 2016 podpořil revitalizaci lokality Ústecký kraj. Díky této podpoře je alej zařazena do internetové výběrové databáze genofondových ploch. Vstup: zde

Alej na Hlupici je věnována hlavně záchraně genofondu hrušní nalezených v Českém Středohoří. Na obrázku je stále velmi rozšířená belgická odrůda Charneuská.

Ovocná alej Hlupice je též užívána k pořádání občasných seminářů zaměřených na ovocné výsadby ve volné krajině.


Střední zemědělská škola Dalovice - Dalovické tůně, botanická zahrada a její okolí

Školní botanická zahrada je zájmovou plochou Pozemkového spolku Meluzína od roku 2008 a na našich stránkách - v sekci Ochrana přírody- záložka udržované lokality je jí věnován článek. Mimo to má také vlastní stránky na odkazu: http://www.kvetena.info/botanicka-zahrada-dalovice

Dalovické tůně se staly součástí Pozemkového spolku Meluzína v roce 2013 a v roce 2014 jsme zde realizovali první projekt. Zpráva o tomto projektu ke stažení zde: BIOD_Tune_1404_ZZ_141434-www.pdf

V roce 2015 pokračovalo zejména tlumení expanze nepůvodních druhů na lokalitě. Jednalo se o kombinaci bodových chemických zásahů s obnovou sečení ploch lokality, které mají charakter louky.

Celkový souhrn aktivit na lokalitě je uveden ve zprávě: BIOD_Tune_1504_ZZ_141517-www.pdf

Porosty robustní křídlatky naprosto ovládají některé partie lokality. Její vytlačení je otázkou trpělivé práce po několik let.

Pohled v roce 2016 do zhruba stejného místa. V příštích letech již bude stačit bodová aplikace a lze zahájit obnovu bylinného patra

Celkový souhrn aktivit v Dalovických tůních v roce 2016 přináší zpráva: BIOD_Tune_1602_ZZ_141611_www.pdf

V roce 2015 na lokalitě v Dalovicích přibyly do pozemkového spolku další pozemky ve správě SZeŠ Dalovice. Jedná se o louky a pole obhospodařované v režimu ekologického zemědělství.

EC Meluzína RCAB zde pečovalo o výsadby ovocných stromů starých odrůd. Celkový souhrn uvádí zpráva: B_PSM15_ZZ-321506-www.pdf


Botanický ústav Akademie věd České republiky - fruticetum Chotobuz

V roce 2013 se členem pozemkového spolku stal Botanický ústav Akademie věd České republiky. Pro loakalitu - Fruticetum na Chotobuzi byla uzavřena dobrovolná dohoda o společné podpoře při zachování a rozvoji sbírky archivních odrůd ovocných stromů založené v roce 1941. Podrobnější informace k této části botanické zahrady v Průhonicích naleznete na odkazu:http://www.ibotky.cz/clanky/fruticetum/59-fruticetum.html. Plocha je přístupná v rámci prohlídky botanické zahrady v květnu a červnu.

Již v roce 2013 se podařilo ošetřit první stromy v části věnované odrůdám jabloní. Zpráva o tomto projektu je ke stažení zde: BIOD_Pruhonice_1303_ZZ_161308-www.pdf

Péče o lokalitu pokračovala dvěma projekty i v roce 2014. Zpráva včetně fotodokumentací obou akcí je ke stažení zde: BIOD_Pruhonice_1405_ZZ_161411a5-www.pdf

V letech 2015 - 2016 jsme uskutečnili již 3.a 4. ročník ošetření jabloní v genofondové ploše na Chotobuzi. Zároveň jsme dokončili inventarizaci plochy pro účely její evidence v rámci národní databáze genofondových ploch. V březnu 2015 jsme společné úsilí o záchranu genofondu starých odrůd prezentovali na semináři botanických zahrad v Praze.

Zpráva o činnosti na lokalitě je k dispozici zde: BIOD_Pruhonice_1602_ZZ_161609_www.pdf

Nejcennější součástí genofondové sbírky na Chotobuzi jsou hrušně vysazené ve 40. letech 20. století.


Alej u Boru

Alej u Boru (u Karlových Varů) je od roku 2011 lokalitou ve vlastnictví Pozemkového spolku Meluzína.

Tato lokalilta je též zařazena do internetové výběrové databáze genofondových ploch. Vstup: zde

Zde naleznete krátkého průvodce touto genofondovou plochou pro záchranu starých odrůd ovocných stromů: ECM-PSM-Alej u Boru .ppt

Alej v Boru stejně jako další aleje a sady v severozápadních Čechách ideálně spojují naše dva profilové programy: Květnaté louky a Oživení místních odrůd ovoce. Závěrečnou zprávu o všem co se v rámci tohoto projektu odehrálo můžete stáhnout zde: BIOD_OMOO_1202_ZZ_www.pdf

V roce 2016 jsme se opět intenzivně věnovali dřevinám v aleji. Hlavním důvodem bylo napadení některých stromů drtníky. Díky podpoře zaměřené na zdravotní řez stromů jsme docílili ošetření všech  starých stromů na stanovišti.

Závěrečné zprávy o činnosti na lokalitě v roce 2016 je ke stažení zde: BIOD_OMOO_1602_ZZ_141621_www.pdf 


Činnost na dalších lokalitách

2011

V roce 2011 Ekologické centrum Meluzína RCAB připravilo projekt na záchranu lučních sadů na pozemcích dvou členů pozemkového spolku Meluzína.

Závěrečnou zprávu s fotodokumentací projektu naleznete zde: BIOD_OMOO_1106_ZZ_w.pdf


2010

Vydáváme tři průvodce zajímavými lokalitami v péči Pozemkového spolku Meluzína:

1. Od roku 1998 pečujeme o malý kopec s názvem U hrušky nedaleko Ostrova. Inspiraci pro polodenní procházku hledejte zde: ECM_PSM_U hrušky_1_R_w.pps

2. Od roku 1999 kosíme a obdivujeme asi hektarovou louku u nemocnice v Ostrově. Jak říkáme v Čechách - malá ale naše. Je vhodná i na vycházku s mláďátky, protože hned na kraji města. Kdo nevěří, může se přesvědčit zde: ECM_PSM_U nemocnice_1_R_w.pps

3. Od roku 2003 pomáháme v Arboretu Horní hrad. Je to přímo turistická atraktivita Horního hradu a jeho krásu na fotografiích připomínáme zde: ECM_PSM_HH_w.pps2009

V roce 2009 jsme začlenili do Pozemkového spolku Meluzína celkem pět lokalit:

Toto Karo

Nová Kyselka

Sady v Jakubově

Louky v Boči

Nivy

Tři posledně jmenované Vám můžeme příblížit díky rozsáhlejším průzkumům, které tam byly provedeny.


Sady v Jakubově

BIOD_M_Jakubov_0901_ZZ_w.pdf

- entomologický průzkum: BIOD_M_Jakubov_0901_hmyz_ZZ_w.pdf

- ornitologický průzkum: BIOD_M_Jakubov_0901_ptaci_ZZ_w.pdf

- botanický průzkum: BIOD_M_Jakubov_0901_bot_ZZ_w.pdf


Louky v Boči

BIOD_M_Boc_0901_ZZ_w.pdf

- herpetologický průzkum: BIOD_M_Boc_0901_ZZ_hadi_w.pdf

- ornitologický průzkum: BIOD_M_Boc_0901_ZZ_ptaci_w.pdf

- botanický průzkum: BIOD_M_Boc_0901_ZZ_bot_w.pdf


Nivy

BIOD_M_Nivy_0901_ZZ_w.pdf

- botanický průzkum: BIOD_M_Nivy_0901_ZZ_bot_w.pdf

 
TOPlist