Skončil rok 2012. Rok velké nervozity, znechucení, horečného úsilí no prostě velký blázinec. Díky všem našim spolupracovníkům se podařilo udělat velký kus práce. Velmi doufám že v letech příštích se vrátíme k trochu klidnější pracovní atmosféře.

Rok 2012 byl prvním rokem bez Vánoční besídky a poslední ryze společenskou akcí byly skvělé Velikonoce v Srbské Kamenici. Stále doufám, že to nebyla poslední akce tohoto druhu. Snad se za čas opět sejdeme.

Takže všem dík za všechno a někdy - někde.

Martin