Louka na svazích údolí řeky Ohře hostí několik tisíc jedinců prstnatce májového.

 

 

 

Pokud obhlížíme okolní hradbu Doupovských a Krušných hor skoro by se chtělo říct ukrývá několik tisíc prstnatců májových. Prstnatce si udělají jednou za rok divoký mejdan v polovině května. Koncem srpna však najdeme stěží alespoň zaschlou lodyhu.

 

 

Pokud by se louka přestala kosit, během 20 let by s změnila v les vrbiček a olší. V podrostu by na jaře svítily hvězdičky sasanek alejiž během května by vyrazily bujné kopřivy a tužebník.

 

 

Prstnatce by postupně zmizely. Do jednoho jako se to stalo na jiných místech. Nic proti olšinám, jsou hezké ale najdeme jich všude dost. Luk s tisíci orchidejemi už najdeme málo.

 

Letos to bylo zvláštní kosení. Sraz a rozloučení s létem během pěti dnů navštívila řada dlouholetých - ba zakládajících členů. A přes to se skoro nikdo s nikým nepotkal....