Krajské oborové setkání programu: Záchrana krajových odrůd proběhlo na Střední zemědělské škole A.E. Komerse v Děčíně.

Záchrana krajových odrůd je jedním z odborných programů Českého svazu ochranců přírody. I když je to program relativně mladý, přesto má za sebou zhruba 15 letou historii. Jeho cílem je zachování rozmanitosti ovocných odrůd v naší krajině jako součásti kulturního dědictví po našich předchůdcích. V širším záběru usiluje o zachování lučních sadů, ovocných stromořadí i ovocných soliter v naší krajině.

Krajské oborové setkání bylo prvotně určeno mapovatelům a dalším dobrovolníkům, kteří realizují projekt v rámci programu Záchrana krajových odrůd. Bylo však otevřeno pro všechny zájemce o tuto problematiku a nakonec se zde sešla opravdu pestrá společnost.

 Za přispění lektorů setkání proběhla pomologická testace vzorků. Nejvíce jich pocházelo z Českého středohoří. Hojně byly zastoupeny západní a jižní Čechy. Menší část pocházela z Vlašimska.

Během testace probíhaly živé diskuse mezi účastníky setkání. Velmi přínosná je i možnost konfrontovat "živé" vzorky s obrazy i morfologickými popisy v různých pomologiích.

Celkem se podařilo určit asi 230 vzorků z 350 doručených. Vybrané vzorky od mapovatelů byly pomologicky popsány. Stromy, ze kterých byly vzorky odebrány. budou zaneseny do celostátní databáze ovocných dřevin.


 

 Určené vzorky byly po následující tři dny přístupné pro veřejnost.  Tato výstava starých a krajových odrůd byla součástí zemědělsko-zahradnické výstavy Libverda 2012 a díky tomu ji zhlédlo několik stovek návštěvníků.


Účastníci krajského oborového setkání Záchrana krajových odrůd dále navštívili genofondový sad v Děčíně. První stromy zde byly vysazeny na podzim 2001 a to znamená, že  již bylo co ochutnávat. Lektor exkurse: Ing. Stanislav Boček PhD. také demonstroval řadu morfologických znaků odrůd vázaných na listy a habitus stromu. Samozřejmě došlo i na pěstitelské rady, ekologické nároky odrůd....ale ochutnávky přímo v sadu byly tou nejcenější částí setkání.

Doufám, že všichni účastníci krajského oborového setkání odcházeli s pocitem hezky a užitečně stráveného času. Já se rozhodně těším na shledanou příští podzim.

Martin Lípa - organizátor setkání a odborný garant programu ČSOP: Záchrana krajových odrůd ovocných stromů